Autoři

Mezi autory okruhu ARSkontaktu patří mladí výtvarníci, absolventi nebo studenti vysokých výtvarných institucí, jako je pražská Akademie výtvarných umění, brněnská Fakulta výtvarných umění, Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze a další. ARSkontakt prezentuje také několik výtvarníků starší generace. Jejich osobní stránky s ukázkami starších i nových děl si můžete prohlédnout zde.