Autoři

Jan Karpíšek

Narozen 1981 v Jihlavě, žije v Brně. V roce 2005 absolvoval Fakultu výtvarných umění VUT Brno, ateliér Martina Mainera, kde působil jako technický asistent. Jeho tvorba se pohybuje v mezích stylizované figurální malby a malby abstraktní, fotografie i performance. Za cyklus velkoformátových abstraktních maleb "Plynutí času" hartungovského ražení získal v roce 2003 ocenění děkana FaVU za vynikající bakalářskou práci. Jeho malba byla zastoupena na Mezinárodním bienále současného umění IBCA 2005. K jeho dalším úspěchům patří získání 2.místa v konfrontační přehlídce ARTKONTAKT 2004. Je členem skupiny Punkwa.