Autoři

Zbyněk Havlín

Narodil se 6.9.1976 v Praze, je absolventem intermediální školy Milana Knížáka na Akademii výtvarných umění v Praze. Svými malbami, plastikami a designem je pravidelně prezentován v Čechách i v zahraničí. Jeho dílo je zastoupeno ve sbírkách NG. Je iniciátorem řady internacionálních projektů, jako například: Projekt BastArt, Internacionální projekt Karfiol nebo Mezinárodní letní akademie - Kontrapunkt. Žije a pracuje ve Vídni a Praze.