Autoři

Lukáš Miffek

Narodil se v roce 1978 v Praze. Vystudoval Akademii výtvarných umění v Praze, kde navštěvoval ateliér Antonína Střížka a Michaela Rittsteina. Je členem S.V.U. Mánes. Vystavuje od roku 2000, mezi jeho nejvýznamnější kolektivní výstavy patří Malerei tschechischer Künstler (2005-Steinhude, DE), Nová trpělivost (2007-Mánes, Praha), TRANSFER (2008-2009, WhiteBOX Gallery München, Dům umění Brno, Bohemian National Hall New York), Normální malba (2009-Mánes, Praha) nebo MY HOUSE IS YOUR HOUSE (2009-2010, Dresden, München, Praha) a další. Mezi jeho nejvýznamnější samostatné výstavy patří Fantomausova zahrádka (s K. Jeriem, 2004-Galerie Millennium, Praha), O ženách a lidech (2007-Galerie Via art, Praha) nebo Tenkej led (2008-Galerie Beseda, Ostrava). Během let se etabloval jako malíř narativní malby, založené na tematickém poli humoru. Díky tomu jej lze řadit do linie české groteskní malby pramenící z umění 50. let. Jeho tvorbu lze členit do dvou kategorií: ?chytré? malby hojně využívají bohatého repertoáru historických, filozofických a sociologických odkazů a aluzí (např. malba Život je krásný), zatímco malby ?vtipálka? jsou založené na situačním humoru (např. malba Nakládačky).