Autoři

Denisa Krausová

Narozena 1981 v Jihlavě. Od roku 1999 do 2005 studovala na Fakultě výtvarných umění VUT v Brně u Margity Titlové-Ylovski, Vladimíra Merty, Michala Gabriela a Martina Mainera. Z několika různých uměleckých přístupů si z těchto ateliérů odnesla především silný vztah k malbě, podložený citlivým grafickým vnímáním. Prozrazuje to na ni řada maleb z posledních let, kde se v obsahovém rámci krajinných, přírodních či surreálných námětů kloubí formální příklon ke grafickému, plošnému pojetí malby. V jejích obrazových kompozicích nacházíme nové významy a nové souvislosti seřazené v kolážovité mnohovrstevné deníky, do nichž autorka sama v různých rolích často vstupuje. Autobiografické hrátky jsou důležitým ventilem pro autorku a zároveň atraktivním diváckým momentem. Autorka vystavuje doma i v zahraničí, kde mezi její nejvýznamnější prezentace patřila např. výstava v galerii Divusu v roce 2009, v ČR pak nominace na Cenu NG 333 v témže roce.