Autoři

Spěváčková Eva

Narozena 1980, vystudovala ateliér malby na brněnské Fakultě výtvarných umění VUT u Petra Veselého a Tomáše Lahody. Absolvovala roku 2008. Žije a pracuje v Brně. Autorčin sebejistě vyhraněný umělecký názor vyvěrá z podstaty jejího smýšlení a jde ruku v ruce také s námětovými poli, která ve své tvorbě vytěžuje. Alfou a omegou jejího konání i umělecké tvorby je vztah k orientální filosofii. Z ní vyplývá i rozjímavá, kontemplativní nálada, které ve svých malbách dosahuje, vytčení významové symboliky věcí, zaměření na duchovní stránku studovaného objektu (především v cyklu ?Budhů?) nebo naopak na denní upotřebitelnost běžných předmětů, které zůstávají stát mimo pozornost uživatelů (polštáře, bonbony). Také formální zpracování koresponduje s obsahovým a ideovým celkem autorčiny tvorby. Její práce je už dnes rozpoznatelná nejen vyhraněným a řemeslně kvalitním rukopisem stojícím na základech exprese, ale i individualizovaným zaměřením na světelnost a koloristické pojednání.