Autoři

Vojta Horálek

Narozen v roce 1983 v Praze, kde také žije. Malíř, autor objektů a akcí. Studoval na Střední uměleckoprůmyslové škole v Praze obor řezbářství, posléze na Akademii výtvarných umění v Praze v ateliéru malby Michaela Rittsteina. V roce 2008 absolvoval stáž na École superieure d´Art v Aix Provence ve Francii. Je držitelem Ceny JungART. Každoročně organizuje Staroboleslavskou pouť.