Novinky

Novinky

Výzva FIFTY - FIFTY


3. 4. 2008

V březnu 2008 navázal ARSkontakt spolupráci s o.s. Exhibit, s Inter-Art Gallery.
Tato organizace, věnující se propagaci a prezentaci umění, pořádá v červnu 2008
výstavu s názvem FIFTY-FIFTY: gender, porno a umění. Výstava navazuje na pásmo
projektů "Gender v umění" a bude mít konfrontační povahu, tj. bude vystavěna na
kontrastech, protikladech a především na osobitosti jednotlivých autorů. Touto cestou
Inter-Art Gallery vyzývá autory k účasti na výstavním projektu. Více informací naleznete
na www.inter-art.cz.