Novinky

Novinky

Charitativní aukce / Charity Auction


18. 10. 2008

Na počátku ledna se uskuteční charitativní aukce podporující brněnskou školu pro děti se zdravotním postiľením Pramínek. Za výnos z prodaných děl bude zakoupena interaktivní tabule ulehčující výuku. Do aukce uľ svá díla věnovala Alena Anderlová, Karel Jerie, Dan Trantina a další, chcete-li se také připojit, kontaktujte organizátorku aukce, paní Boľenu Havelkovou: www.praminek.cz.

At the beginning of December will be held the charity auction supporting the school for handicapped children Pramínek in Brno. Assambled money will be used for buying an interactiv blackboard. Theirs artworks already donate Alena Anderlova, Karel Jerie, Dant Trantina and others, if you would like to join, please contact organiser of auction, Mrs. Boľena Havelkova: www.praminek.cz.