Novinky

Novinky

NORMÁLNÍ MALBA 5 - 31.1.2009


16. 12. 2008

Dobrý den,
dovolte mi popřát Vám příjemné a odpočinkové svátky a úspěšný rok 2009, jakož i silvestrovský vstup do něj ...
... a dovolte mi také v předstihu Vás pozvat na vernisáž výstavy

NORMÁLNÍ MALBA
 
která se uskuteční v pondělí 5. ledna 2009 v 18 hodin ve
výstavní síni Mánes, Masarykovo nábřeží 250, Praha 1
 
Autoři:
ALENA ANDERLOVÁ  PAVLA GAJDOŠÍKOVÁ  JAN GEMROT 
IGOR GRIMMICH  ZBYNĚK HAVLÍN KAREL JERIE DENISA
KRAUSOVÁ 
LUKÁŠ MIFFEK  MARTIN SALAJKA  EVA SPĚVÁČKOVÁ 
Kurátor:
Kateřina Tučková

Výstava se uskutečnila díky podpoře
Nadace Nadání Josefa, Marie a Zdeňky Hlávkových
a Komunikační agentury Outcomm, Sanatoria Pronatal, AZOTH, Student Agency, ČNF
a mediálních partnerů Literární noviny, Metropolis a Mapa galerií

-------------------------------------------

Hallo,
let me cordially invite you to the opening of exhibition of 
 
The NORMAL PAINTING
 
on Monday 5th of January 2009 at 6 pm 
at the Mánes exhibition hall, Masarykovo nábřeží 250, Prague
 
Authors:
ALENA ANDERLOVÁ  PAVLA GAJDOŠÍKOVÁ  JAN GEMROT 
IGOR GRIMMICH  ZBYNĚK HAVLÍN KAREL JERIE
DENISA
KRAUSOVÁ 
LUKÁŠ MIFFEK  MARTIN SALAJKA  EVA SPĚVÁČKOVÁ 
Curator:
Kateřina Tučková

The exhibition will lasts until 31st January 2009
open daily 10 am - 6 pm
 
The exhibition was realised thanks to:
The Foundation "Nadání" Josefa, Marie a Zdeňky Hlávkových
and The Communication Agency Outcomm, Pronatal, AZOTH, StudentAgency, ČNF
and our medial partners: Literární noviny, Metropolis and The Map of Galleries