Novinky

Novinky

Cena ARSkontakt 2010


15. 2. 2010

V letošním roce proběhne už 7. ročník Konfrontace mladých malířů ARSkontakt. Podmínky účasti se neliší od let minulých, jsou zpřístupněny v sekci KONFRONTACE. Portfolium se třemi přihlášenými díly v tiskové kvalitě, životopisem a portrétem autora mohou studenti nebo umělci do 26 let věku zasílat do uzávěrky dne 23. března 2010 na adresu kurátorky. Účastnit se mohou pouze autoři studující na českých vysokých školách nebo autoři s českou národností. Výstavy proběhnou v dubnu, květnu a červnu v Brně a v Praze.

This year will be held 7th Confrontation of Young paintres. The terms of participation are the same as were in last years, you can find them in the CONFRONTATION section. Is it necessary to send a portpholium with three photos of paintings, CV and a portrait of artist, if you would like to participate. The project is available only for Czech artists or artists studying in Czech universities. Deadline for application is 23. 3. 2010. Exhibition will be held in April, May and June in Brno and in Prague.