Novinky

Novinky

Stuckisté v Chrudimi


11. 1. 2011

Ve čtvrtek 20. ledna 2010 v 17 hodin bude ve Výstavní síni zahájena výstava THE PRAGUE STUCKISTS, která představí devět výtvarníků sdružených v tomto mezinárodním seskupení. Historik umění a člen skupiny, Robert Janás, uvede nejen skupinu, ale i jednotlivé autory: Jiřího Hauschku, Jaromíra 99, Filipa Kudrnáče, Lukáše Orlitu, Martina Salajku, Jana Spěváčka, Jaroslava Valečku a Markétu Urbanovou, a s jejich pomocí provede happening vztahující se k poslednímu ročníku Ceny Jindřicha Chalupeckého. Na viděnou se těšíme v Chrudimi nebo posléze on-line na www.vystavnisinchrudim.cz.