Tiskem

Tiskem

12. 4. 2006

III. ročník Konfrontační přehlídky ARSkontakt


Dne 6. dubna 2006 byl v Galerii Arskontakt zahájen již III. ročník konfrontační přehlídky děl mladých autorů, který nese název Arskontakt. Přehlídka probíhající v minulých letech pod záštitou primátora města Brna, pana Richarda Svobody, a s přispěním Státního fondu kultury, je jediným komplexním představením tvorby autorů do 26 let široké veřejnosti. Široké proto, že výstava vybraných autorů poputuje do galerií v Praze a v Opavě a osloví tak okruh teoretiků, praktiků, sběratelů, obchodníků s umění i skupinu laického publika v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. Hlavní myšlenkou přehlídky je představit mladé výtvarníky početně rozsáhlému obecenstvu a zprostředkovat tak kontakt mezi autory a jejich publikem, kterému má pak výstavní projekt sdělit, že se na výtvarné scéně nepohybují jen etablovaní a mediálně známi autoři, ale že je zde i sorta nastupujících talentů z řad nejmladších, které je zajímavé na jejich tvůrčí cestě sledovat. Arskontakt oslovil studenty Akademie výtvarných umění v Praze, Fakulty výtvarných umění VUT v Brně, Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze, Institut výtvarné tvorby v Ostravě, kateder výtvarné výchovy Pedagogických fakult v Brně, Olomouci, Plzni a Liberci. Přihlásit se však mohl kdokoliv, komu nebylo více než šestadvacet let nebo měl status studenta. Výstava je koncipována jako přehlídka současného mladého umění, zároveň však také jako konfrontace tvůrců, z nichž odborná porota vybrala tři nejzajímavější, kterým udělila čestné uznání a s ním i finanční odměnu a možnost samostatně vystavovat v jedné ze spolupracujících galerií. Hodnotícím kritériem byla porotě ucelenost a vyspělost tvorby, kterou autoři prokázali v pěti k přehlídce dodaných dílech. Letošní ročník Arskontaktu posuzovali tito porotci: šéfredaktorka časopisu Art&Antiques paní Lenka Lindaurová, sběratel výtvarného umění Richard Adam, výtvarník a pedagog FaVU Martin Mainer, teoretik a publicista Tomáš Pospiszyl, výtvarník, profesor ateliéru malby na AVU Michael Rittstein a zástupce Českého muzea výtvarných umění Jan Kříž. Jako nejzajímavější autorku určili členové komise studentku ateliéru doc. Vladimíra Skrepla na pražské AVU Alici Hilmarovou. Jako druhou autorku, které bude předána finanční odměna a zprostředkována samostatná výstava v jedné ze spolupracujících galerií, vybrali studentku téhož ateliéru Ludmilu Smejkalovou. Třetí místo pak obsadil Igor Grimmich, opět student pražské AVU, tentokrát ateliéru Michaela Rittsteina.

Kateřina Tučková

TZ