Tiskem

Tiskem

9. 10. 2008

Bavoráci naąincům rozumí


Rčení o tom, ľe doma nikdo není prorokem, lze vztáhnout i na výstavu TRANSFER, která nyní probíhá v Mnichově. A zatímco německá média včetně Süddeutsche Zeitung nešetří chválou, u nás ticho po pěšině. Výstava je přitom zajímavá i tím, ľe představuje díla umělců, kteří studovali na praľské AVU a to v konfrontaci s pracemi jejich profesorů Jiřího Sopka, Michaela Rittsteina, Vladimíra Skrepla a Zdeňka Berana. Návštěvník tak můľe sledovat, do jaké míry přechází vliv z jedné generace na druhou, zvláště kdyľ kaľdý z ateliérů představuje jiný směr figurální malby. "Výstava neprozrazuje ani tak moc o Praze," píší Süddeutsche Zeitung, "jako spíše o stavu českého výtvarného umění." O zájmu o Transfer svědčí i to, ľe výstava byla prodlouľena do konce října. Zároveň bylo potvrzeno, ľe v příštím roce se přestěhuje do prostor Domu umění města Brna. Nemělo to být naopak?  

J. Rauvolf

Instinkt