Tiskem

Tiskem

24. 11. 2005

Lib-TECH v Galerii ARSkontakt


Libor Veselý (1977) je autorem, jehož dílo se pravidelně objevuje ve výstavních prostorách galerií, což je fakt, který potvrzuje kontinuitu a stálost jeho tvorby. Jeho poslední velká výstava se odehrála v prostorách Galerie Brno, kde v minulém roce vystavoval společně se svými kolegy, absolventy ateliéru Jiřího Načeradského, letos jeho práce můžete v listopadu vidět nejen v Galerii Artkontakt, ale také v prostorách pražského Mánesu. Veselého tvorba postupuje v poměrně sevřených cyklech nevelké formální obměny. Typická je pro něho precizně vyvedená kompozice pracující s prolínáním obrazových ploch - tento netradiční námět vytěžil Veselý ze zcela běžného úkazu, který vídáme denodenně na ulici, který je však pro většinu z nás neviditelný. Odrazy ve vitrínách obchodů, za nimiž stojí prodavač, jehož obraz se prolíná s jemně probarveným, snovým obrazem vnímatele, je pro něho typický. Ještě častěji je však možno na Veselého obrazech spatřit ideální tváře krásných žen, jaké známe z módních časopisů. Odraz krásky z bilboardu, plakátu nebo poutače ve vitríně je podobně jako v předchozích případech barevně zastřen předpokládaným sklem, které stojí mezi zobrazeným objektem a jeho skutečným zobrazením v prostoru plátna. Veselý tak mnohdy dociluje zajímavé, jediným tónem převládající barevnosti. Bez povšimnutí nezůstane ani jednoznačná, jistá kresba, kterou Veselý dokonale ovládá. Jindy jsou jeho práce přísně koloristicky rozlišené. To v případech, že neužívá mezi zobrazovaným a skutečně zachyceným žádného pomocného interpretačního prostředku. V některých z desítky velkoformátových pláten, které se v prostorách Galerie Artkontakt objeví, je možné nalézt autorovu oblíbenou formální hrátku - všívání různých materiálů do kompozice plátna. Ať už je to kobercovina, flauš nebo juta, je buď lepená nebo pečlivě obšívaná režným provazem, kterým Veselý pečlivě vyšívá linky a ornamenty. Zařazení podobných materiálů do precizně provedené malby působí svěžím kontrastem a novým, nevyčpělým dialogem mezi krásou zobrazovaných ikon a prostotou a jednoduchostí včleněného materiálu. Výstava nazvaná Lib-tech pracuje i v názvu s útržkovitostí a nekomplexností pohledu, který nám nabízejí média, především mainstreemové časopisy prezentující jednopohledovou krásu. Do útržků, výňatků názvů firem, hesel, bilboardů, za kterými obvykle stojí alespoň náznak ideálu krásy, vložil Libor Veselý část svého jména, osobní vizitku relativizující tak význam předkládané informace, jejíž obsah většina z nás zná už z dříve poznané reklamy. Hi-tech tak zaměnil za Lib-tech, Dior za Lib´or apod. Stojí za tím nejen variovaná kritika masivní reklamy, která člověka pronásleduje i v odrazech skel, ale -prozaicky- hlavně radost zábavného procesu tematického hledání a realizace, kterou skýtá hravý fakt záměny jmen.

Kateřina Tučková

tusková zpráva